Mød højskolens bestyrelse

Højskolens bestyrelse består af syv medlemmer.

De fem af medlemmerne vælges af skolekredsen og de sidste to medlemmer udpeges af henholdsvis Danske Seniorer (DS) og Faglige Seniorer (FS). De fem valgte medlemmer vælges for en to-årig periode.

På generalforsamlingerne i lige år vælges tre medlemmer og i ulige år to medlemmer.

Den nuværende bestyrelse

  • Formand: René la Cour Sell
  • Næstformand: May-Brit Horst (Danske Seniorer)
  • Knud Erik Rasmussen (Faglige Seniorer)
  • Per Svendsen
  • John Stævngaard

  • Claus Torp

  • Helene Gade Brøndum

1. suppleant: Arno Hansen

Årsplan 2023/24

En af bestyrelsens opgaver er at godkende en årsplan for skolens kursusvirksomhed.

Planen for det kommende kalenderår bliver godkendt hvert år på bestyrelsens møde i august, da højskolens hele planlægning følger kalenderåret. Imidlertid forlanger højskoleloven, at årsplanen skal følge skoleåret – og som går fra 1. august til 1. august.

Derfor er årsplanen, som du finder her skrevet i henhold til lovens krav og følger skoleåret.

Se den lovpligtige årsplan HER

Bestyrelsens forretningsorden

På mødet i april 2022 vedtog bestyrelsen en ny forretningsorden for sit virke.

Se bestyrelsens forretningsorden HER

Referater fra bestyrelsesmøder

Med vedtagelsen af forretningsordenen i april 2022 besluttede bestyrelsen, at referater fra møderne fremover skal offentliggøres, når referatet er godkendt af bestyrelsen.

Du finder referaterne herunder:

Regnskaber, beretninger og generalforsamling

 

 

Højskolen Marielysts bestyrelsen sommer 2024

Højskolens bestyrelse. Fra venstre bagerst ses: John Stævngaard, Per Svendsen, formand René la Cour Sell, Knud Erik Rasmussen (Faglige Seniorer), Helene Gade Brøndum, Claus Torp og næstformand May-Brit Horst (Danske Seniorer).

Søen foran højskolen
springvandet i højskolens sø

Kontakt

Højskolen Marielyst

Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse

Mail: kontor@hsmarielyst.dk

Telefon: 54 13 63 61

Telefonen er åben alle

hverdage 9:30 til 12:30.

 

CVR-nr.26139058

Få tilsendt 2024-kataloget gratis

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbreve med gode tilbud og nyt om livet på højskolen.