Tag på kursus i februar og se ved selvsyn, hvordan klimaforandringerne slår igennem i naturen

Kom ud i den friske vinter og oplev naturens nye fænomener

I vinterhalvåret kan du opleve naturen på en helt særlig måde på Falster. Østersøen synes, om muligt, endnu smukkere i det klare vinterlys. Og i takt med at vore vintre bliver mildere, ser vi stadig oftere organismer, der burde være gået i hi eller opholde sig sydpå, være fremme: Planter, der blomstrer, svampe, der gror, insekter, der sværmer rundt og sydlige trækfugle, der overvintrer i Danmark. På dette kursus skal vi ved selvsyn opleve de nye fænomener i naturen.

Fuglene er nogle af de dyr der reagerer hurtigst på ændrede livsbetingelser, som mildere vintre, i kraft af deres flyveevne, der hurtigt kan flytte dem rundt. Derfor ser vi i disse år fuglearter som munk, sølvhejre, viber og lærker, der overvintrer i Danmark, hvor de tidligere opholdt sig længere mod syd om vinteren. Og de blomster og urter, der i forvejen har en lang vækstsæson, som Rød Tvetand, Røllike og Tusindfryd, ser vi nu også om vinteren, selv i perioder med lettere frost. Dette gælder også for de mere hårdføre svampearter som Honningsvamp og svovlhatte, som ses fremme på steder uden voldsom barfrost. Og om vinteren ses sågar også på stille solrige dage insekter som admiral og vintermyg, der flyver rundt og danser i solen.

Det er umuligt helt præcist at forudsige hvilke dyr og planter vi vil møde på kurset, men sikkert er det at vi skal ud og lede. Og vores ture i felten vil helt sikkert også kaste andre små oplevelser af sig i løbet af kurset.

Vores iagttagelser i felten vil blive suppleret med undervisning indendørs, hvor vi bla. tager de emner op, som er relevante i forhold til vores iagttagelser i naturen.

Medbring varmt tøj og gerne egen kikkert, da vi skal bruge en del tid i felten.

Lærer: Simon Vikstrøm.

Klik her for pris og tilmelding

Hold 3 fra 20/2 til 5/3 2022

Kontakt

Højskolen Marielyst

Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse

Mail: kontor@hsmarielyst.dk

Telefon: 54 13 63 61

Telefonen er åben alle

hverdage 9:30 til 12:30.

 

CVR-nr.26139058

FÅ 2022-KATALOGET TILSENDT MED POSTEN