Mellem himmel og jord

Et kursus med samtale og debat om åndelighed

skyer og himmel med et kors

DATOER

fra søndag d. 17. september

til lørdag  23. september

________________________

PRISER:

Enkeltværelse: 5.400 kr.

Dobbeltværelse: 9.950 kr.

Prisen dækker kost, logi og undervisning

Dagskursist: 3.800 kr.

Prisen dækker kost og undervisning

Hvad findes der mere
hvad findes der, mor
hvad findes der mer
mellem himmel og jord?

Se hele programmet HER

Sådan spørger Inger Christensen i digtet af samme navn. Vi prøver at give nogle svar ved samtale, debat og dialog om hele begrebet åndelighed.

“Ånd” kan betegne de komplekse og abstrakte tanker vi gør os, når vi lader vores hjerne beskæftige sig med emner, der ligger udenfor vores sanseverden her og nu. Det behøver ikke involvere noget overnaturligt, og begreberne ånd og dannelse er tæt beslægtet. Omvendt har vi ordet ”ånd” for en tilstedeværelse af sjælelig karakter, et væsen, en kraft, typisk i modsætning til en fysisk krop. ”Det åndelige” eller ”spirituelle” er med andre ord en lidt upræcis beskrivelse af alt det, der ligger udenfor det, der med normale videnskabelige metoder kan bevises at hænge sammen med vores fysiske erfaringsverden.

Ånd og tro er tæt beslægtet

Den åndelige verden er dog tæt knyttet til begrebet ”tro”, eftersom det er noget, man kan tro på, men ikke kan bevise. Ikke engang hvis det er noget, man mener at ”vide med sikkerhed”. Religiøs tro rummer ofte mange lag af åndelighed lige fra troen på en skabende kraft og måske til troen på engle og et evigt liv. Hedensk tro, folketro og overtro har i rigt mål bidraget med en mangfoldighed af besjælede fænomener og væsner.

I moderne tid er der desuden opstået mange såkaldte ”new age”- bevægelser, der rummer elementer af spiritualitet og troen på en åndelig verden. Mange mennesker vil nok selv sammensætte en buket af åndelighed i netop deres egen livsfilosofi og overbevisning.

Formen på kurset

Alt dette vil være udgangspunktet for de ting, der kommer til at foregå på kurset. I løbet af ugen får vi besøg af to personer, der på hver deres måde beskæftiger sig med en åndelig verden og gerne deler ud af deres oplevelser og erfaringer. Desuden vil vi snakke sammen om holdninger og tro i mindre grupper på holdet. Det vil blandt andet ske på baggrund af små oplæg om for eksempel kristen tro, buddhisme og naturvidenskab. I samtalerne vil vi bestræbe os på at udforske og lytte til andres synspunkter end at argumentere for sine egne.

Portræt af Thomas

Thomas Bjerre, Cand.polyt.

Thomas er kususleder på kurset. Han er uddannet civilingeniør, men arbejder (næsten) med alt andet end det på højskolen – til stor glæde for kursisterne. Han er en ferm pianist og underviser desuden bl.a. i kurserne Korsang, Quiz dig glad og Hverdagsfilosofisk salon.

Højskolelivets herligheder – det får du også

Et højskoleophold er meget mere end undervisning i det valgte fag. Det er fællesaktiviteter som morgensamling, bevægelse og musikalske foredrag, skøn forplejning fra morgen til aften, udflugter, festmiddag og hyggeligt samvær.

Kontakt

Højskolen Marielyst

Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse

Mail: kontor@hsmarielyst.dk

Telefon: 54 13 63 61

Telefonen er åben alle

hverdage 9:30 til 12:30.

 

CVR-nr.26139058

Få gratis tilsendt 2023-kataloget