Du behøver ikke kunne løbe stærkt for at være hjerteløber. Det vigtigste er, at du kan smide alt hvad du har i hænderne, når du får en alarm

Bliv en del af den nye hjerteløber-bevægelse med et kursus på højskolen

 

Der er allerede 120.000 danskere, der har meldt sig som hjerteløbere. Det er med andre ord blevet lidt af en folkebevægelse. Selve ordningen foregår ved at de nærmeste 20 hjerteløbere indenfor 5 km fra ulykkesstedet får en alarm på deres mobiltelefon og derefter, hvis de accepterer alarmen, bliver sendt afsted efter en hjertestarter i nabolaget og frem til adressen, hvorfra der er tilkaldt hjælp. Det kræver ikke nogen særlig fysisk form, uddannelse eller eksamen at være hjerteløber, man skal bare føle sig i stand til at hjælpe til i en akut situation. Det hjælper vi med på dette kursus.

Først og fremmest modtager du på kurset en grundig oplæring i førstehjælp ved hjertestop. Indholdet svarer til et officielt 4-timers kursus og består af: Sikring af ulykkessted, undersøgelse af bevidstløs person, tilkald af hjælp, hjertemassage, kunstigt åndedræt, brug af hjertestarter, stabilt sideleje og indsats overfor fremmedlegemer i luftvejene. De enkelte dele bliver fordelt over alle dagene og gentaget, indtil de sidder helt fast.

Derudover lærer du lidt om, hvordan et hjertestop opstår og udvikler sig og hvad der efterfølgende sker i ambulancen og på hospitalet.

Hjerteløberordningen bliver præsenteret og forløbet i en alarm bliver trænet. De kursister, der ønsker det, får hjælp til at tilmelde sig ordningen og hente appen ned på deres telefon.

Vi tager en tur i lokalområdet og kigger på de forskellige hjertestartere, der hænger rundt omkring og får på den måde også både motioneret og trænet lidt kortlæsning.

Endelig bliver der i løbet af ugen god tid til at snakke om alle de psykiske og etiske omstændigheder omkring at yde førstehjælp til en fremmed person. Hvad stiller man fx op, hvis en person ikke ønsker genoplivning?

Kursusleder er Thomas Bjerre, der er uddannet instruktør i Hjerteforeningen og de seneste år har holdt kurser i hjertestart for mere end 1000 personer.

Klik her pris og tilmelding

Hold 25 fra 23. til 29. oktober 2022

Kontakt

Højskolen Marielyst

Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse

Mail: kontor@hsmarielyst.dk

Telefon: 54 13 63 61

Telefonen er åben alle

hverdage 9:30 til 12:30.

 

CVR-nr.26139058

FÅ 2022-KATALOGET TILSENDT MED POSTEN