Vil du støtte højskolens arbejde, kan du melde dig ind i skolekredsen

En skolekreds er en højskoles bagland, hvor alle som vil støtte skolen og bakke den op i sit arbejde, er velkomne. Vores skolekreds blev dannet i 2020, hvor vi omdannede den hidtidige venneforening til en skolekreds i højskolelovens forstand.

Som medlem af skolekredsen kan du få indflydelse på skolens drift og udvikling, da skolekredsen på sin årlige generalforsamling i maj vælger flertallet i skolens bestyrelse.

Bestyrelsen består i alt af 7 medlemmer og skolekredsen vælger de 5 af dem. De sidste to medlemmer er udpeget af Danske Seniorer og Faglige Seniorer.

Medlemskab af skolekredsen vil give følgende rettigheder:

  • Regelmæssige nyhedsbreve om året om livet på højskolen.
  • At deltage med fuld stemmeret på generalforsamling
  • Som medlem får du ret til at deltage i et kursus hvert år efter eget valg med rabat (dog undtaget kurser i juni, juli, august og december). Rabatten vil være på 500 kr. for et kursus op til 1 uges varighed og 800 kr. for et 13 dages kursus.
  • Op til 50% i rabat på højskolens egne arrangemeter om aftenen i koncerthuset.

For at få skolekredsrabat i 2023, skal du være meldt ind og have betalt dit kontingent til skolekredsen senest 1. februar i 2023.

Medlemskab af skolekredsen koster 200,- kr. årligt.

Kontingentopkrævning sendes ud hvert år i december med betalingsfrist til 1. februar. Opkrævningen sendes ud af NETS som et betalingskort, du kan tilmelde til automatisk betalingsservice, så alle fremtidige kontingentopkrævninger trækkes til tiden fra din bankkonto.

Kontingentet skal være betalt senest 1. februar, hvis du vil deltage i årets generalforsamling med stemmeret og ret til at kandidere til bestyrelsen samt opnå rabat i det pågældende kalenderår.

Vil du være medlem af skolekredsen? Så udfyld formularen her på siden og tryk “Send indmeldelse”.

Generalforsamlinger

Siden skolekredsens etablering i 2020 har der været holdt tre generalforsamlinger:

Referat fra generalforsamlingen 2021 er her

Referat fra generalforsamlingen 2022 er her

Referat fra generalforsamlingen 2023 er her

En billedmosaik fra Generalforsamlingen 5. september 2021.

Meld dig ind i skolekredsen

Kontakt

Højskolen Marielyst

Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse

Mail: kontor@hsmarielyst.dk

Telefon: 54 13 63 61

Telefonen er åben alle

hverdage 9:30 til 12:30.

 

CVR-nr.26139058

FÅ 2023-KATALOGET TILSENDT MED POSTEN