Vil du støtte højskolens arbejde, kan du melde dig ind i skolekredsen

Med starten af 2020 er skolens mangeårige venneforening blevet omdannet til en skolekreds.

En skolekreds er en højskoles bagland, hvor alle som vil støtte skolen og bakke den op i sit arbejde, er velkomne.

Som medlem af skolekredsen kan du få indflydelse på skolens drift og udvikling, da skolekredsen på sin årlige generalforsamling i maj vælger flertallet i skolens bestyrelse.

Bestyrelsen består i alt af 7 medlemmer og skolekredsen vælger de 5 af dem. De sidste to medlemmer er udpeget af Danske Seniorer og Faglige Seniorer.

Generalforsamlingen i 2020 bliver den første generalforsamling i skolekredsen, og her bliver 3 bestyrelsesmedlemmer valgt for 2 år og 2 medlemmer for 1 år.

Medlemskab af skolekredsen vil give følgende rettigheder:

  • Minimum 3 nyhedsbreve om året om livet på højskolen.
  • At deltage med fuld stemmeret på generalforsamling.
  • Generalforsamlingen i 2020 holdes lørdag den 9. maj og som medlem af skolekredsen kan man deltage i kurset op til generalforsamlingen (hold 8 fra 3/5 til 9/5) med 500 kroners rabat. OBS: Generalforsamlingen er udskudt til efteråret 2020.
  • Derudover får man ret til at deltage i et årligt kursus efter eget valg med rabat (dog undtaget kurser i juni, juli og august plus jule/nytårskurserne). Rabatten vil være på 500 kr. for et 1 uges kursus og 800 kr. for et 2 ugers kursus. OBS: Deltager du som dagskursist ydes IKKE rabat på kurser i 2020.

Vil du være medlem af skolekredsen? Så send en mail med dit navn og adresse til kontor@hsmarielyst.dk eller ring på telefon 54 13 63 61.

Her kan du læse det seneste Nyhedsbrev til medlemmerne af højskolens Venneforening: Nyhedsbrev november 2019 – Venneforeningen

 

Om medlemskab af skolekredsen fra 2020

Medlemskab af skolekredsen koster 200,- kr. årligt.

Som medlem af Venneforeningen bliver du automatisk medlem af skolekredsen, hvis du betaler kontingentet, når vi sender opkrævninger ud i januar 2020.

Kontingentopkrævningen kommer i form af et indbetalingskort, og som firmaet Nets sender ud for os. At opkrævningen kommer fra Nets giver dig muligheden for at tilmelde dig betalingsservice (det gamle PBS) for alle fremtidige kontingentopkrævninger fra skolekredsen.

Det vil vi stærkt opfordre dig til at gøre, da det letter administrationen af skolekredsen gevaldigt.

Men i første omgang skal du altså selv sørge for at betale kontingentet for 2020 på vanlig vis, enten i din netbank på computeren eller ved at aflevere indbetalingskortet i din bank. Indbetalingskortet rummer de nødvendige data, du skal bruge for at tilmelde dig betalingsservice, når betalingen er foretaget.

Betaler du IKKE kontingentet går vi ud fra, at du ikke er interesseret i medlemskab af skolekredsen og vi sletter dig derfor på listen over medlemmer.

Kontingentet skal være betalt senest 3. februar 2020, hvis du vil deltage i generalforsamlingen til maj med stemmeret og ret til at kandidere til bestyrelsen samt opnå rabatter i 2020.

Sådan får du dine rabatter i 2020:

  • Har du allerede tilmeldt dig kurser i 2020, hvor du kan få rabat som medlem af skolekredsen, får du rabatten udbetalt kontant på højskolens kontor, når du kommer til kurset.
  • Tilmelder du dig først til et rabatberettiget kursus, efter at have betalt kontingentet i januar 2020, får du udleveret en rabatkode, som du kan bruge ved tilmeldingen og få trukket rabatten fra med det samme.
  • Er du dagskursist ydes IKKE rabat på kurser.

Den årlige generalforsamling bliver indledt med et par timers arbejde på skolen.

Kontakt

Højskolen Marielyst

Bøtøvej 2

4873 Væggerløse

Cvr.Nr.26139058

Telefon: 54 13 63 61

Kontortid: 10:00 – 12:00

og 13:00 – 15:00, dog kun

14:00 om fredagen.