Vil du støtte højskolens arbejde, kan du melde dig ind i skolekredsen

Med starten af 2020 er skolens mangeårige venneforening blevet omdannet til en skolekreds.

En skolekreds er en højskoles bagland, hvor alle som vil støtte skolen og bakke den op i sit arbejde, er velkomne.

Som medlem af skolekredsen kan du få indflydelse på skolens drift og udvikling, da skolekredsen på sin årlige generalforsamling i maj vælger flertallet i skolens bestyrelse.

Bestyrelsen består i alt af 7 medlemmer og skolekredsen vælger de 5 af dem. De sidste to medlemmer er udpeget af Danske Seniorer og Faglige Seniorer.

Medlemskab af skolekredsen vil give følgende rettigheder:

  • Minimum 3 nyhedsbreve om året om livet på højskolen.
  • At deltage med fuld stemmeret på generalforsamling.
  • Som medlem får du ret til at deltage i et kursus hvert år efter eget valg med rabat (dog undtaget kurser i juni, juli og august plus jule/nytårskurserne). Rabatten vil være på 500 kr. for et 1 uges kursus og 800 kr. for et 2 ugers kursus.  For at få rabat på kurser i 2021, skal du være meldt ind og have betalt dit kontigent til skolekredsen senest 1. februar 2021.

Medlemskab af skolekredsen koster 200,- kr. årligt.

Kontingentopkrævning sendes ud hvert år i december med betalingsfrist til 1. februar. Opkrævningen sendes ud af NETS som et betalingskort, du kan tilmelde til automatisk betalingsservice, så alle fremtidige kontingentopkrævninger trækkes til tiden fra din bankkonto.

Kontingentet skal være betalt senest 1. februar, hvis du vil deltage i årets generalforsamling med stemmeret og ret til at kandidere til bestyrelsen samt opnå rabat i det pågældende kalenderår.

Vil du være medlem af skolekredsen? Så send en mail med dit navn og adresse til kontor@hsmarielyst.dk eller ring på telefon 54 13 63 61.

Generalforsamlingen i 2021

Den første generalforsamling i skolekredsen skulle have været afholdt i maj 2020, men det forhindrede coronaen. Den første generalforsamling blev derfor først holdt lørdag den 5. september i 2021.

Du kan læse referatet fra generalforsamlingen her

En billedmosaik fra Generalforsamlingen 5. september 2021.

Kontakt

Højskolen Marielyst

Bøtøvej 2

4873 Væggerløse

Mail: kontor@hsmarielyst.dk

Telefon: 54 13 63 61

CVR-nr.26139058

FÅ 2021-KATALOGET TILSENDT MED POSTEN