Vil du støtte højskolens arbejde, kan du melde dig ind i skolekredsen

Når vi går ind i 2020, bliver skolens mangeårige venneforening omdannet til en skolekreds.

En skolekreds er en højskoles bagland, hvor alle som vil støtte skolen og bakke den op i sit arbejde, er velkomne.

Som medlem af skolekredsen kan du få indflydelse på skolens drift og udvikling, da skolekredsen på sin årlige generalforsamling i maj vælger flertallet i skolens bestyrelse. Bestyrelsen består i alt af 7 medlemmer og skolekredsen vælger de 5 af dem. De sidste to medlemmer er udpeget af Danske Seniorer og Faglige Seniorer. Generalforsamlingen i maj 2020 bliver den første generalforsamling i skolekredsen, og her bliver 3 bestyrelsesmedlemmer valgt for 2 år og 2 medlemmer for 1 år. 

Medlemskab af skolekredsen vil give følgende rettigheder:

  • Minimum 3 nyhedsbreve om året om livet på højskolen.
  • At deltage med fuld stemmeret på generalforsamling.
  • Generalforsamlingen i 2020 holdes lørdag den 9. maj og som medlem af skolekredsen kan man deltage i kurset op til generalforsamlingen (hold 8 fra 3/5 til 9/5) med 500 kroners rabat.
  • Derudover får man ret til at deltage i et årligt kursus efter eget valg med rabat (dog undtaget kurser i juni, juli og august plus jule/nytårskurserne). Rabatten vil være på 500 kr. for et 1 uges kursus og 800 kr. for et 2 ugers kursus.

Vil du være medlem af skolekredsen? Så send en mail med dit navn og adresse til kontor@hsmarielyst.dk eller ring på telefon 54 13 63 61.

Den årlige generalforsamling bliver indledt med et par timers arbejde på skolen.

Kontakt

Højskolen Marielyst

Bøtøvej 2

4873 Væggerløse

Cvr.Nr.26139058

Telefon: 54 13 63 61

Kontortid: 10:00 – 12:00

og 13:00 – 15:00, dog kun

14:00 om fredagen.