Her er skolens bestyrelse

Skolens bestyrelse består af 7 medlemmer. De 5 af medlemmerne vælges af skolekredsen og de sidste to medlemmer udpeges af henholdsvis Danske Seniorer og Faglige Seniorer. De 5 valgte medlemmer vælges for en to-årig periode. På generalforsamlingerne i lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år 2 medlemmer.

Skolens bestyrelse ansætter forstanderparret og skolens faste lærere, godkender kursusplan og indholdsplaner for kurserne og skolens årlige budgetter.

 

Medlemmer af bestyrelsen 2020:

Formand: Henning Poulsen, Karise.

Næstformand: Tom Ahlqvist, Væggerløse.

Alma Larsen, Væggerløse.

Flemming von Würden Petersen, Øster Ulslev.

Kirsten Bonde, Idestrup.

Knud-Erik Rasmussen, Sakskøbing  –  udpeget af Faglige Seniorer

Lise Acthon, Frederikssund – udpeget af Danske Seniorer

 

 

 

Bestyrelsen foran højskolen april 2019. Fra venstre er det Flemming von Würden Petersen, Kirsten Bonde, Knud-Erik Rasmussen, Henning Poulsen, Tom Ahlqvist, Alma Larsen og Monna Høyem. Sidstnævnte er siden blevet afløst i bestyrelsen af Lise Acthon.

Kontakt

Højskolen Marielyst

Bøtøvej 2

4873 Væggerløse

Cvr.Nr.26139058

Telefon: 54 13 63 61

Kontortid: 10:00 – 12:00

og 13:00 – 15:00, dog kun

14:00 om fredagen.