Her er bestyrelsen, som er skolens øverste organ

Skolens øverste organ er bestyrelsen, som kan bestå af op til 9 medlemmer. Bestyrelsen sidder for 4 år af gangen og indeværende periode løber fra 2018 til 2022.

De 6 af medlemmerne er udpeget af forskellige organisationer. Det er oplysningsforbundene AOF og LOF, Ældrerådet i kommunen, Danske Seniorer, Børne- og Kulturchefforeningen og skolens venneforening.

Ifølge vedtægterne kan de 6 medlemmer supplere sig selv med op til 3 medlemmer. I indeværende periode består bestyrelsen af i alt 8 medlemmer.

 

Medlemmer af bestyrelsen er pr. april 2019:

Formand: Henning Poulsen, Karise. Mail: henning1512@yahoo.dk

Næstformand: Tom Ahlqvist, Væggerløse. Mail: ahlqvisttom@gmail.com

Alma Larsen, Væggerløse. Mail: alma@guldborgsund.dk

Flemming von Würden Petersen, Øster Ulslev. Mail: flemming@vonwurden.dk

Monna Høyem, Maribo. Mail: monna.hoyem@live.dk

Kirsten Bonde, Idestrup. Mail: thorkild-kirsten@hotmail.com

Marcus Knuth, København. Mail: marcus.knuth@ft.dk

Knud-Erik Rasmussen, Sakskøbing. Mail: ker129@anarki.dk

 

Nyvalg til bestyrelsen i 2020

I begyndelsen af bestyrelsesperioden i 2018 besluttede bestyrelsen sig for at arbejde for en ny struktur for skolen, hvor bestyrelsen bliver underlagt en skolekreds.

Efter et års forarbejde besluttede skolens venneforening på sin generalforsamling i maj 2019 at omdanne sig til en skolekreds pr. 1. januar 2020 og i august 2019 konfirmerede bestyrelsen et nyt sæt vedtægter for skolen, der gør skolekredsen til skolens øverste myndighed.

På den nye skolekreds første generalforsamling i maj 2020 skal der derfor vælges 5 medlemmer til bestyrelsen, der fremover ialt skal have 7 medlemmer. De sidste to medlemmer vil være de til enhver tid siddende kredsformænd i Guldborgsund kommune for henholdsvis Danske Seniorer og Faglige Seniorer.

 

 

Bestyrelsen foran højskolen april 2019. Fra venstre er det Flemming von Würden Petersen, Kirsten Bonde, Knud-Erik Rasmussen, Henning Poulsen, Tom Ahlqvist, Alma Larsen og Monna Høyem. Marcus Knuth var fraværende, da fotoet blev taget.

Kontakt

Højskolen Marielyst

Bøtøvej 2

4873 Væggerløse

Cvr.Nr.26139058

Telefon: 54 13 63 61

Kontortid: 10:00 – 12:00

og 13:00 – 15:00, dog kun

14:00 om fredagen.