Her er skolens bestyrelse

Skolens bestyrelse består af 7 medlemmer. De 5 af medlemmerne vælges af skolekredsen og de sidste to medlemmer udpeges af henholdsvis Danske Seniorer og Faglige Seniorer. De 5 valgte medlemmer vælges for en to-årig periode. På generalforsamlingerne i lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år 2 medlemmer.

Skolens bestyrelse ansætter forstanderparret og skolens faste lærere, godkender kursusplan og indholdsplaner for kurserne og skolens årlige budgetter.

 

Medlemmer af bestyrelsen 2022-2023:

Formand: Henning Poulsen, Karise.

Næstformand: Knud-Erik Rasmussen, Sakskøbing, udpeget af Faglige Seniorer

Per Svendsen, Øster Ulslev.

Flemming von Würden Petersen, Øster Ulslev.

Kirsten Bonde, Idestrup.

Rene la Cour Sell, Jystrup.

May-Brit Horst, Nakskov, udpeget af Danske Seniorer

 

Årsplan 2022

En af bestyrelsens opgaver er at godkende en årsplan for skolens kursusvirksomhed.

Planen for det kommende kalenderår bliver godkendt hvert år på bestyrelsens møde i august, da højskolens hele planlægning følger kalenderåret.

Imidlertid forlanger højskoleloven, at årsplanen skal følge skoleåret – og som går fra 1. august til 1. august.

Derfor er årsplanen, som du finder her (og som ifølge lovgivningen skal offentliggøres på skolens hjemmeside) skrevet i henhold til lovens krav og følger skoleåret. Den lovpligtige årsplan finder du her.

 

Bestyrelsens forretningsorden

På sit møde i april 2022 vedtog bestyrelsen en ny forretningsorden for sit virke. Den finder du her.

 

Referater fra bestyrelsesmøder

Med vedtagelsen af forretningsordenen i april 2022 bestemte bestyrelsen sig for, at referater af dens møder fremover skal offentliggøres, når referatet er godkendt af bestyrelsen. Du finder referaterne herunder.

Møde 19. august 2022

Møde 27. april 2022

 

 

Øverste billede: Bestyrelsen november 2021. Forrest fra venstre er det May-Brit Horst, Henning Poulsen (formand), og Kirsten Bonde. Bagerst fra venstre er det Flemming von Würden Petersen, Rene la Cour Sell, Knud-Erik Rasmussen (næstformand) og Alma Larsen. Nederste billede maj 2022: Udover de tilstedeværende fra den nye bestyrelse (Henning, Knud Erik, Per Svendsen, Kirsten og May-Brit) ses først fra venstre 1. suppleant Helene Gade Brøndum og først fra højre 2. suppleant Bente Jensen.

Kontakt

Højskolen Marielyst

Bøtøvej 2

4873 Væggerløse

Cvr.Nr.26139058

Telefon: 54 13 63 61

Kontortid: 9:30 – 12:30