Her er skolens bestyrelse

Skolens bestyrelse består af 7 medlemmer. De 5 af medlemmerne vælges af skolekredsen og de sidste to medlemmer udpeges af henholdsvis Danske Seniorer og Faglige Seniorer. De 5 valgte medlemmer vælges for en to-årig periode. På generalforsamlingerne i lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år 2 medlemmer.

Skolens bestyrelse ansætter forstanderparret og skolens faste lærere, godkender kursusplan og indholdsplaner for kurserne og skolens årlige budgetter.

Medlemmer af bestyrelsen 2023-2024:

Formand: Henning Poulsen, Karise.

Næstformand: Knud-Erik Rasmussen, Sakskøbing, udpeget af Faglige Seniorer

Per Svendsen, Øster Ulslev.

Flemming von Würden Petersen, Øster Ulslev.

Kirsten Bonde, Idestrup.

Rene la Cour Sell, Jystrup.

May-Brit Horst, Nakskov, udpeget af Danske Seniorer

Årsplan 2023/24

En af bestyrelsens opgaver er at godkende en årsplan for skolens kursusvirksomhed.

Planen for det kommende kalenderår bliver godkendt hvert år på bestyrelsens møde i august, da højskolens hele planlægning følger kalenderåret.

Imidlertid forlanger højskoleloven, at årsplanen skal følge skoleåret – og som går fra 1. august til 1. august.

Derfor er årsplanen, som du finder her (og som ifølge lovgivningen skal offentliggøres på skolens hjemmeside) skrevet i henhold til lovens krav og følger skoleåret. Den lovpligtige årsplan finder du her.

Bestyrelsens forretningsorden

På sit møde i april 2022 vedtog bestyrelsen en ny forretningsorden for sit virke. Den finder du her.

Referater fra bestyrelsesmøder

Med vedtagelsen af forretningsordenen i april 2022 bestemte bestyrelsen sig for, at referater af dens møder fremover skal offentliggøres, når referatet er godkendt af bestyrelsen. Du finder referaterne herunder.

Møde 20. november 2023

Ekstraordinært møde 2. oktober 2023

Møde 11. august 2023

Møde 13. maj 2023

Møde 8. maj 2023

Møde 17. marts 2023

Møde 25. november 2022

Møde 19. august 2022

Møde 27. april 2022

 

 

På fotoet af bestyrelsen er Rene og Flemming desværre ikke med. Til gengæld er bestyrelsessuppleanterne Helene Gade Brøndum (yderst t.v.) og Bente Jensen (yderst t.h.) med. Mellem dem står fra venstre Henning, Knud-Erik, Per, Kirsten og May-Brit.

Kontakt

Højskolen Marielyst

Bøtøvej 2

4873 Væggerløse

Cvr.Nr.26139058

Telefon: 54 13 63 61

Kontortid: 9:30 – 12:30