Bog: Hvad lavede vi dengang?

150,00 kr.

 

89 siders rigt illustreret fortællinger om at være barn i 1950’erne i forstaden Islev

Beskrivelse

Fortællinger fra drengeårene i Islev 1950 – 1953

Forfatteren, Torben F. Brill Olsen, er født i 1940 – og har deltaget på skrivekurser på Højskolen Marielyst med Hans Chr. Andersen som lærer. Ud af det er så vokset bogen ”Hvad lavede vi dengang”.

Torben har skrevet nogle meget fine barndomserindringer fra årene 1950 til 1953 – og som udmærker sig ved at være hverdagsagtige og udramatiske. Det er en barndom, som den har været for de fleste i hovedstadsområdet dengang – og som mange andre seniorer fra de år, kan spejle sig i og bruge som ”fremkaldervæske”  til deres egne gode erindringer.

Bogen kan også bruges som oplæsning af bedsteforældre, som gerne vil give deres børnebørn en fornemmelse af deres barndom.

Tryk: Toptryk Grafisk

ISBN: 978-87-971945-4-6

Forlaget Marielyst

2021, 89 sider og rigt illustreret af forfatterne selv.