Små annoncer i dagbladet Information

Vi har fået et godt tilbud fra dagbladet Information om i december at indrykke små annoncer nederst på forsiden af avisen. Da vi har ledige pladser på hold 2 og 3 i februar, har vi sagt ja tak til tilbuddet og er spændte på at se, om det giver kontakt til nye...