Vi vil på højskolen genoplive kunstnerkolonien og starter i det små med korte, gratis refugiumophold for kunstnere.

Her på Højskolen Marielyst drømmer vi om at genoplive feriebyen Marielyst som kunstnerkoloni – ligesom i de gode, gamle dage. Vi vil skabe en ny og tæt forbindelse mellem aktive kunstnere og deres publikum – mens kunsten skabes.

Vi er så småt i gang med de indledende øvelser af hvad vi kalder projekt “Genstart af Marielyst som kunstnerkoloni”. Vi har sammen med arkitektfirmaet Friis Andersen Arkitekter, der tegnede vores koncerthus, udarbejdet et prospect, som er en præsentation af visionen og vores tanker omkring projektet. Arkitekttegningen, som ses ovenfor, er udarbejdet af arkitekterne og illustrerer et bud på visionen projekt “Genstart af Marielyst som kunstnerkoloni” med de fine, røde kunstnerboliger.

 

forside af bog om Marielyst som kunstnerkoloni for over 100 år siden

På højskolen kan du som kursist låne denne gamle, nostalgiske bog om dengang Marielyst var kunstnerkoloni. Malerne blev tiltrukket af det skønne lys, der fx var på stranden ved Østersøen.

 

Ophold skal give os erfaringer

Inden vi for alvor kaster os ud i den kæmpe proces, et sådant projekt er, vil vi gerne drage os nogle erfaringer – bl.a. med i første omgang at tilbyde korte, gratis refugiumophold af 2 ugers varighed til professionelle kunstnere. Det være sig forfattere, musikere, malere, performancekunstnere, dansere, illustratorer eller andre kulturaktører, der har gjort kunsten til deres levevej. Når projektet bliver en realitet, vil vi tilbyde længere ophold i egen bolig med atelier – primært på skolens 1. sal.

Vi starter i 2023 med at udbyde seks 2 ugers ophold fordelt hen over foråret, forsommeren og efteråret.

Er det noget for dig?

Arbejder du som professionel kunstner eller kender du nogen, der gør og kunne et sådant refugiumophold være noget for dig eller dem? Så er du eller de meget velkommen til at sende en mail til kontor@hsmarielyst.

Du kan læse meget mere om kriterierne og se datoerne for opholdene HER