Demografien er med os…

Antallet af 65+årige er vokset med lidt over 300.000 inden for de sidste 20 år. Den store stigning i antallet af seniorer er primært sket inden for de sidste 10 år, hvor antallet af 65+årige er steget med lidt over 260.000, svarende til en stigning på 31 %, mens befolkningen under 65 år kun er vokset med knap 1 % inden for de sidste 10 år. De 65+åriges andel af befolkningen er steget fra 15,0 % i 1997 og 15,3 % i 2007 til 19,1 % i 2017.

Så i et land, hvor sommeren byder på festival på festival, kan man undre sig over, at der endnu ikke er nogen, som har sat sig for at arrangere en festival for seniorer.

Det gør vi – i samarbejde med organisationerne Danske Seniorer og Faglige Seniorer, der står som medarrangører af festivalen.

Over to hverdage i juli i sommeren 2019 holder vi seniorfestival på Højskolen Marielyst på Falster. Det skal blive 2 dage, hvor alle events henvender sig til seniorer og hvor det overordnede fokus ligger på, hvad der skaber et godt og aktivt seniorliv. 

Klik her for at komme over på Seniorfestivalens hjemmeside: https://hojskolenmarielyst.dk/seniorfestival/

Dato og tid

Festivalen løber af stablen fra onsdag 24. juli og torsdag 25. juli 2019.

Tidspunktet er valgt med udgangspunkt i de danske seniorers sommerrytme. Langt hovedparten af danske seniorer tilbringer højsæsonen i Danmark – og har oftest her mere travlt end i weekenderne end på hverdage. Derfor lægger vi festivalen på to hverdage.

Omkring tidspunktet og med vægt på weekenden 26.-28. afvikles Langelandsfestivalen, Open Air Varde, Nakke Festival i Rørvig og Trailerpark Festival i København. Ingen af arrangementerne ser vi som umiddelbare konkurrenter til vores festival. Og på nær Langelandsfestivalen er der ingen af arrangementerne, der stjæler den landsdækkende presses opmærksomhed på tidspunktet.

Festivalen begynder onsdag 24/7 kl. 10 og slutter torsdag 25/7 kl. 22. Onsdag aften lukker standene kl. 20, hvor også sidste event begynder. Samme model torsdag aften.

Målgruppe

Målgruppen er de aktive, de sociale og de videbegærlige blandt de 55+ årige.

Hver af de to dage håber vi at kunne tiltrække mellem 3.000 og 5.000 deltagere, så der samlet vil deltage mellem 6.000 og 10.000 mennesker. 

Entre

Billet til 1 dag koster 100 kr. Begge dage koster samlet 150 kr. Børn under 18 år deltager gratis.

Det er vores forventning, at langt de fleste gæster kun deltager én af dagene.

Indhold

Festivalens attraktion skal ligge i, at man får præsenteret seniorliv på godt og ondt.

Vi skal byde på koncerter med store navne, som appellerer til målgruppen. Vi skal have talkshows med kendte forfattere, som forholder sig til og reflekterer over livet i den tredje alder. Vi skal få kendte seniorer med interessante liv bag sig til at fortælle deres livshistorier. Vi skal byde på foredrag af stærke foredragsnavne om emner om alt fra antiinflammatorisk kost over hvordan man får pengene til at række længst muligt i seniorlivet til de seneste nyheder fra lægevidenskaben om, hvordan man sikrer sig et godt otium. Vi skal have debatter med markante politikere om, hvad samfundet kan og skal gøre for seniorerne. Og hvad seniorerne kan tilbyde samfundet. Og så skal festivalen byde på en bred vifte af udstillere med produkter til målgruppen, så man som deltager kan blive opdateret på de nyeste muligheder for seniorer.

Vi ser for os, at der de to dage igennem begynder nye events hver time tre steder på højskolens grund: På festivalens store centrale scene, i skolens koncerthus og i et større event-telt.

Hver af de to dage skal dagen afsluttes med en koncert med et ”stort” navn kl. 20:00.

Udstillere

Et krav for at få en stand er, at ens produkter/serviceydelser henvender sig specifikt til seniorer eller er særlig velegnede for seniorer.

Parken vil kunne rumme omkring 30 udstillere, hvis de alle lejer sig ind i 3 x 3 meter telte, færre naturligvis, hvis de booker større telte.

Potentielle stand-lejere er: Banker, bogforlag, foreninger, fødevareproducenter, helsekostfabrikanter, hjælpemiddelproducenter, høreklinikker, investeringsrådgivere, medical-firmaer, møbelproducenter, optikere, pensionsselskaber, politiske partier og rejsebureauer. 

Mad og drikke

Vi vil selv etablere to udskænkningsområder i parken med salg af både kolde og varme drikke. I relation til udskænkningsområderne bliver der også etableret borde og stole, hvor publikum både kan nyde drikkevarer og spise mad.

Produktion af mad og salg af mad vil vi overlade til eksterne mod en fast og relativt beskeden betaling til festivalen. Vi vil i starten af 2019 annoncere muligheden for at etablere madvogne og forbeholde os ret til at udvælge de mest interessante tilbud. 

Transport

Vi vil etablere shuttlebus fra Nykøbing Falster st. og til Marielyst, så man kan komme fra stationen og til Marielyst på ca. 20 minutter.

Overnatning

Overnatning i 1 nat/ 2 nætter er en udfordring på Marielyst, da området primært består af sommerhuse med udlejning på minimum 1 uge i højsæsonen. Men vi tror heller ikke, at målgruppen i stort omfang vil være interesseret i overnatning, men kun i at deltage max. en af dagene. 

Økonomi

Lige nu arbejder vi med et budget på 1 rund million, hvor den halve million skal bruges til markedsføring, musiknavne og foredragsholdere. Den anden halve million skal bruges til alle de andre udgifter, der er ved at få et sådant arrangement op at stå.

Med en entreindtægt på 100 kr. pr. deltager vil vi ved 6000 gæster og 1 dags billetter til 100 kr. få 600.000 kr. i kassen.

De sidste 400.000 kr. håber vi at hente i støtte fra diverse fonde og Guldborgsund kommune.

De første 100.000 kr. er bevilget af Folkeoplysningspuljen, som administreres af Folkehøjskolernes Forening.