Om højskolens udgivelser

Astrid Johansen har skrevet bogen: "Marielyst 100 år", der fortæller om de første 64 år som hotel og de efterfølgende første 36 år som højskole.
Bogen er rigt illustreret bl.a. af Kåre Lind i form af fire akvareller, den koster 50 kr.Michael Mondrup og Birte Faaborg har fotograferet og skrevet bogen "Kunsten på Højskolen Marielyst" - en detaljeret og flot gennemgang af Højskolens Kunstsamling.
75 kr. - kan kun købes af kursister og medlemmer af Højskolens venneforening.

Hans Christian Andersen har skrevet bogen "Lystskrivning - fra skrivekløe til skrivelyst. Hans Chr. Andersen er skolens underviser i fortælleteknik og fortællelyst. Også den er illustreret af Kåre Lind, den koster 85 kr.