Om bestyrelsen

Øverst fra venstre: Flemming Petersen, Henning Kamper, Henning Poulsen, Hans Chr. Andersen, Simon Vikstrøm

Nederst fra venstre: Helle Andersen, Monna Høyem, Kirsten Bonde, Hans Larsen, Alma Larsen, Bent Vedsø.

Højskolens bestyrelse består af: 

 • Henning Poulsen, Karise, formand, udpeget af AOF Region Sjælland
 • Hans Larsen, Nyk. F., næstformand, udpeget af Guldborgsund Ældreråd
 • Kirsten Bonde, Idestrup, formand for "Højskolens Venner"
 • Sonja Poulsen, Solrød Strand udpeget af Danske Seniorer (på billedet er det dog den tidl. repr. Monna Høyem)
 • Henning Kamper, Nykøbing F., udpeget af højskolens bestyrelse
 • Alma Larsen, Væggerløse, udpeget af Børne- og Kulturchefforeningen
 • Flemming von Würden Petersen, Ø. Ulslev, udpeget af LOF Region Sjælland
 • Bent Vedsø, Nykøbing F., udpeget af højskolens bestyrelse
 • Hans Christian Andersen, Næstved, udpeget af højskolens bestyrelse
 • Simon Vikstrøm, medarbejderrepræsentant
 • Helle Andersen, medarbejderrepræsentant