Højskolens lærergruppe
 

Christian Schou

Underviser i politik og samfund

... er skolens forstander og uddannet journalist. Har bl.a. været tv-tilrettelægger, skrivende journalist, politisk journalist og debatvært på P1 i DR. Har det daglige ansvar for højskolens ledelse.

cs@hsmarielyst.dk

Jannie Lehmann

Underviser i motion og papirkunst

... er uddannet bibliotekar og har haft chefstillinger i DR og Hørsholm. Har arbejdet kreativt med papir og karton siden barndommen og professionelt siden 2013. Er viceforstander og har sammen med Christian Schou ansvaret for ledelsen af højskolen.

jlm@hsmarielyst.dk

  

Thomas Bjerre

Holder foredrag, morgensamlinger og syng-sammen-aftener

… er uddannet ingeniør og har været gymnasielærer. Har en fortid i Miljøministeriet og arbejdet på forskellige høj- og efterskoler i Danmark.  

Gitte Kjær Hansen

Underviser i pileflet og andre materialer, er en af lærerkræfterne i højskolens kreative værksted 

... dedikeret pilefletter siden 2000. I gang med sidste semester til cand. pæd. og ved siden undervisningen på højskolen har hun selvstændig virksomhed og underviser børn, unge og voksne.

Kåre Lind

Underviser i humor, litteratur og billedkunst

… er uddannet cand. mag i litteratur, har udstillet malerier på den Frie og er blokfløjtenist. Kåre samarbejder med billedkunstnere, forfattere og musikere fra hele landet. På Kåres kunstkurser er der mulighed for at blive undervist både i teori, men bestemt også i praksis.

  

Michael Mondrup

Holder foredrag i litteratur, opera og lokalhistorie

… er uddannet cand. mag i musik og tysk. Michael er derudover indkøber af litteratur til højskolens bibliotek.

Erik Skafte

Underviser i IT og slægtsforskning samt varetager en række administrative opgaver

... har mange års erfaring indenfor IT - og har undervist i mange år på aftenskolerne på Falster. 

Leif Thomsen

Underviser i smykkefremstilling, glasgravering, stenslibning, stenhugning, trædrejning m.m.

… arbejdede i mange år på efterskole som værkstedslærer, inden han kom til højskolen. Hos Leif er det muligt at efterkomme alle ønsker og behov inden for det ”lidt finere” håndværk. 

Simon Vikstrøm

Underviser i ornitologi, fuglestemmer, botanik, insekter og svampe.

… er cand. scient i biologi og violinspillende naturfagslærer. Simons kurser foregår såvel indendørs, som ude i den smukke natur omkring højskolen og på Falster – Simon står også for en stor del af skolens vandreture og rejsekurser.  

Peter Søvad

Underviser i musik, historie, fortælling og golf.

… er uddannet bibliotekar og kontrabassist. Historiefortæller med liv og lyst.

Peter har 20 år som højskolelærer i Nordjylland bag sig, og han har arbejdet som musiker, sanger, fortæller, foredragsholder og kursusholder over hele landet gennem et utal af år og i et utal af sammenhænge.

Jan Borre

Underviser i EDB, foto, musik, rytmisk kor - spiller på mange forskellige instrumenter.

… er uddannet billedkunst- og musiklærer. Har gennem 20 år været lærer på efterskoler, inden han kom til højskolen, hvor han slår sine folder i mange sammenhænge. Især de musikalske.

Højskolens øvrige personale 

Miriam Ahlqvist

Administration

 


 

Tina Stigsen

Administration og økonomi

  
 

Torben Nielsen

 Pedel


 

 Hans Nielsen

 Pedelmedhjælper 

Annette Tiemroth
Køkken 

Julie Thyrsted Dalhoff

Ernæringsassistent, køkken

(Billede på vej) 

Kasper Brink
Kok, køkken 

Helle Andersen

Ernæringsassistent, køkken. 

Pia B. Hansen

Ernæringsassistent, køkken

 

 

 

(Billede på vej)

(Billede på vej)

Chanette Larsen

Køkken
(har barselsorlov i 2. halvår 2017) Tina Petersen
 Kok, køkken 


Henriette Ørschou
Ernæringsassistent, køkken (vikar)

Jesper-Emil Huxiie Poulsen
Køkkenchef og kok, køkken  

Lisanne Munk

Kiosk og Rengøring
 


(Billede på vej)

Irene Sørensen

Køkken og rengøring 
 

Dorte Ekserod Tausen

Kiosk og rengøring

Derudover har Højskolen Marielyst flere medarbejdere, der er tilknyttet i kortere eller længere tid, frivillige samt tre unge medhjælpere i køkkenet.