Højskolen Marielyst er en af Danmarks 4 seniorhøjskoler og har siden sin etablering i 1971 haft et forstanderpar i spidsen. Det nuværende forstanderpar er det fjerde i rækken og har efter 7 år valgt at sige op og give stafetten videre til et nyt par 1. april 2024.

Forstanderparret står i fællesskab for den pædagogiske og administrative ledelse af højskolen og dækker tilsammen 1/2 lærerstilling. Af juridiske årsager ansættes den ene som forstander og den anden som viceforstander. Parret beslutter selv deres indbyrdes arbejdsfordeling.

Forstanderparret er højskolens værtspar og er centrale for at understøtte den følelse af hjemlighed, som er et af højskolens kendetegn.

Vi tilbyder:

 • En klar målsætning som ramme for højskolens liv og virke.
 • Et levende, kulturelt og folkeligt fællesskab på et fundament af livsglæde.
 • Et engageret personale, som brænder for højskolen og for arbejdspladsen.
 • En stor engageret ’kundekreds’ af kursister.
 • En stor skolekreds med omkring 400 medlemmer.
 • En 160 m2 stor forstanderbolig, som ligger i det ene hjørne af højskolens grund, skærmet af en høj hæk og som giver fine muligheder for privatliv. Forstanderparret har bopælspligt i boligen.

Vi forventer:

 • At I som par kan være det rummelige og samlende midtpunkt for kursister og personale.
 • At I er gode til at bevare overblikket i en travl hverdag, og er selvstændige, udadvendte og opsøgende.
 • At I er dygtige til at etablere dialog og god tone til alle skolens interessenter.
 • At I billedlig talt har højskolen i blodet og folkeoplysning i jeres DNA.
 • At I er iderige og visionære om udviklingen af kombinationen folkehøjskole og kulturhus.
 • At I har flair for it-drevne administrative systemer og digital markedsføring.
 • At I har lyst til at videreføre Seniorfestivalen, som højskolen nu har afholdt med stor succes tre år, alle gange i uge 30. Festivalen samler små 2000 deltagere i højskolens park og koncerthus til to dage med koncerter, talks, foredrag og debatter.
 • At I vil arbejde videre med og realisere projekt ”Genstart af Marielyst som kunstnerkoloni”, som det nuværende forstanderpar har sat i gang.

Fakta:

 • Højskolen Marielyst er en selvejende institution med en sund økonomi og stadig flere kursister.
 • Højskolens personale består af 22 årsværk, fordelt på cirka 30 hoveder. Skolen har fire lærere på fuldtid og en række timelærere.
 • Højskolen har årligt cirka 1800 kursister. Kursisterne er deltagere på ca. 33 forskellige et- eller to-ugers forløb, hvor der på mange forløb gennemføres tre – fire fag. Gennemsnitsalderen på kursisterne er omkring 75 år, alle åndsfriske og selvhjulpne, som er en forudsætning for at deltage i højskolens kurser.
 • Skolen ligger i en stor park ved Marielyst Torv på Sydfalster cirka 300 meter fra Østersøen.
 • Kernen i højskolen er en gammel firlænget gård, hvortil der er bygget fire værelsesfløje med 60 værelser, alle med eget toilet og bad og i alt 84 senge.
 • I 2007 fik højskolen tilbygget et stort koncerthus med fremragende akustik og plads til 225 personer.  Koncerthuset bruges i dagtimerne til morgengymnastik, morgensamling og undervisning og om aftenen danner det ramme for mange af højskolens mange offentlige arrangementer som foredrag, debatter og koncerter. Højskolen afholder omkring 80 åbne arrangementer om året.
 • Skolen har fine undervisningslokaler med al nødvendig teknik samt et stort kreativt værksted. Derudover hyggelig dagligstue, bibliotek, kiosk og billard/tv-stue.

Mere information og ansøgning:

 • Højskolens hjemmeside, www.hsmarielyst.dk, rummer udførlig information om skolens virke, kurser, vedtægter, referater fra bestyrelsesmøder, offentlige arrangementer, Seniorfestivalen og projekt ”Genstart af Marielyst som kunstnerkoloni”.
 • For yderligere oplysninger: Kontakt forstander Christian Schou på tlf. 4037 7470 og viceforstander Jannie Lehmann på tlf. 2434 3705 eller skolens formand Henning Poulsen på tlf. 2334 3446.
 • Ansøgningsfrist: 29. oktober 2023. Samtaler med ansøgere foretages torsdag 16. november. Tiltrædelsesdato 1. april 2024. Forstanderboligen vil være klar til indflytning for det nye par midt i marts. Det nuværende forstanderpar foreslår, at deres efterfølgere kommer en uge i praktik hos dem inden tiltrædelsen.
 • Lønnen fastsættes efter forhandling med skolens bestyrelse i henhold til Finansministeriets ansættelsesbekendtgørelse for højskoler, benævnt BEK nr 140 af 10/02/2016
 • Send ansøgning mærket ’Forstanderstilling’ til: kontor@hsmarielyst.dk .