Vil du støtte højskolens arbejde, bør du melde dig ind i skolens venneforening

Selvfølgelig har en højskole som Marielyst en venneforening.

Højskolens venneforening er stiftet d. 13. maj 2000. Den har over 600 medlemmer og det årlige kontingent er 100,- kr.

Venneforeningens bestyrelse er på 5 medlemmer og 2 suppleanter.  Formanden har altid sæde i højskolens bestyrelse.

Alle der har lyst til at bakke op om Højskolen kan blive medlem. Du kan blive medlem ved at skrive til Højskolen på kontor@hsmarielyst.dk eller ringe på telefon 54 13 63 61.

Pengene går til aktiviteter og fornyelser til gavn for kursisterne eksempelvis havemøbler, spil, nyt inventar til værelserne m.m.

Som medlem kan du også deltage i den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen:
– Fmd. Kirsten Bonde tlf. 54148325

– Lene Schreiber
– Kurt Christiansen
– Elly Jensen
– Lars Rasmussen

– Peter G. Flittner, suppleant

5. maj 2018 holdt venneforeningen sin årlige generalforsamling. Dagen blev indledt med nogle timers praktisk arbejde på skolen.

Kontakt

Højskolen Marielyst

Bøtøvej 2

4873 Væggerløse

Cvr.Nr.26139058

Telefon: 54 13 63 61

Kontortid: 10:00 – 12:00

og 13:00 – 15:00, dog kun

14:00 om fredagen.