Vil du støtte højskolens arbejde, bør du melde dig ind i skolens venneforening

Selvfølgelig har en højskole som Marielyst en venneforening.

Højskolens venneforening er stiftet d. 13. maj 2000. Den har over 600 medlemmer og det årlige kontingent er 100,- kr.

Venneforeningens bestyrelse er på 5 medlemmer og 2 suppleanter.  Formanden har altid sæde i højskolens bestyrelse.

Alle der har lyst til at bakke op om Højskolen kan blive medlem. Du kan blive medlem ved at skrive til Højskolen på kontor@hsmarielyst.dk eller ringe på telefon 54 13 63 61.

Pengene går til aktiviteter og fornyelser til gavn for kursisterne eksempelvis havemøbler, spil, nyt inventar til værelserne m.m.

Som medlem kan du også deltage i den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen:
– Formand: Kirsten Bonde tlf. 54148325

– Lene Schreiber
– Kurt Christiansen
– Elly Jensen
– Lars Rasmussen

– Peter G. Flittner, suppleant

På generalforsamlingen lørdag 4. maj 2019 traf venneforeningen beslutning om at omdanne sig til en skolekreds pr. 1. januar 2020.

En skolekreds er på mange måder at sammenligne med en venneforening, men med den afgørende forskel, at skolekredsen er højskolens øverste myndighed.

Med etableringen af skolekredsen bliver skolens vedtægter ændret, så der kommer til at stå i vedtægterne, at skolekredsen er skolens øverste myndighed og som på sin ordinære generalforsamling hvert år i maj vælger 5 medlemmer til skolens bestyrelse.

Bestyrelsen kommer til at bestå af i alt 7 medlemmer. 5 af medlemmerne vælges ved skriftlig afstemning på den ordinære generalforsamling af og blandt skolekredsens medlemmer. 3 medlemmer afgår ved den ordinære generalforsamling på lige årstal. 2 afgår ved den ordinære generalforsamling på ulige årstal. De sidste to medlemmer af bestyrelsen udpeges af henholdsvis Danske Seniorer og Faglige Seniorer og vil for begge organisationers vedkommende være den til enhver tid siddende kredsformand, som har Guldborgsund kommune i sin kreds.

Når skolekredsen mødes til sin første generalforsamling i maj 2020, skal generalforsamlingen vælge 5 medlemmer, hvor de 3 vælges for 2 år og de sidste 2 for et år.

Med omdannelsen til skolekreds besluttede generalforsamlingen også at lade kontingentet stige fra 100 kr. om året til 200 kr med virkning fra 1. januar 2020.

Medlemskab af skolekredsen vil give følgende rettigheder:

  • Minimum 3 nyhedsbreve om året om livet på højskolen.
  • At deltage med fuld stemmeret på generalforsamling.
  • I relation til generalforsamlingen i maj afvikler skolen et særligt ugekursus med fokus på højskoleliv, og hvor man kan deltage med 500 kroners rabat.
  • Derudover får man ret til at deltage i et årligt kursus efter eget valg med rabat (dog undtaget kurser i juni, juli og august plus jule/nytårskurserne). Rabatten vil være på 500 kr. for et 1 uges kursus og 800 kr. for et 2 ugers kursus.

5. maj 2018 holdt venneforeningen sin årlige generalforsamling. Dagen blev indledt med nogle timers praktisk arbejde på skolen.

Kontakt

Højskolen Marielyst

Bøtøvej 2

4873 Væggerløse

Cvr.Nr.26139058

Telefon: 54 13 63 61

Kontortid: 10:00 – 12:00

og 13:00 – 15:00, dog kun

14:00 om fredagen.